Thanh-Minh-khoi-nghiep

Thanh Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị DeltaViet

Khóa học Bộ kỹ năng khởi nghiệp đã cung cấp nội dung mang tính thực tế cao, có thể áp dụng ngay được. Nhìn chung vượt qua sự kỳ vọng của tôi rất nhiều.

Các kỹ năng bổ trợ cho khởi nghiệp được anh Tuấn tóm lược trong một thời gian ngắn, rất cô đọng, súc tích, đặc biệt là có công thức để mọi người dễ nhớ và dễ áp dụng.

Qua khóa học này, tôi đã tin tưởng hơn vào chất lượng của YUP INSTITUTE và tin rằng khóa học này thực sự có ích cho học viên.

Kỳ vọng vào một cơ hội hợp tác tốt đẹp giữa YUP INSTITUTE và DeltaViet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *