Tôi đã tham gia khóa học Bộ kỹ năng khởi nghiệp của YUP và cảm thấy rất hiệu quả, hữu ích. Khóa học có nhiều phần thực hành và luôn tạo lửa cho người học.

Tôi vui và thấy như được tiếp thêm nhiệt huyết cho việc khởi nghiệp khi anh Tuấn đã truyền kinh nghiệm thực tế cho học viên, thấy được niềm đam mê và quyết tâm chia sẻ, giúp đỡ sinh viên của anh.

Xin được cảm ơn anh vì điều đó. Mong có nhiều khóa học của YUP để chúng tôi được học nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *