*CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 2014

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp xã hội 2014 tìm kiếm và đầu tư trực tiếp cho các Doanh nghiệp xã hội trong các giai đoạn phát triển quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động và gia tăng tác động xã hội tích cực của các DNXH tới cộng đồng.
Chương trình tập trung tìm kiếm các Doanh Nghiệp Xã Hội đặt mục tiêu trọng tâm là giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường thông qua triển khai các hoạt động kinh doanh bền vững, nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp Xã Hội.


* ƯƠM TẠO & TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Chương trình Hỗ trợ DNXH 2014 tìm kiếm và đầu tư cho DNXH ở giai đoạn phát triển:
DNXH giai đoạn ơm tạo: Các DNXH triển khai các sáng kiến xã hội trong giai đoạn phát triển ban đầu, đang tìm kiếm hỗ trợ để khẳng định mô hình, hiệu quả hoạt động, khả năng tự vững và tác động xã hội trên một cộng đồng cụ thể.
DNXH giai đoạn Tăng tốc phát triển: Các DNXH đã khẳng định được mô hình hoạt động và tác động xã hội ban đầu tại một cộng đồng cụ thể, đang xây dựng kế hoạch và tìm kiếm nguồn lực để nhân rộng, phát triển mô hình kinh doanh và tác động xã hội.

* CÁC HỖ TRỢ CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Ươm tạo Doanh nghiệp xã hội
Tối đa 05 DNXH giai đoạn Ươm tạo được hỗ trợ nâng cao năng lực bao gồm các hoạt động đào tạo kĩ năng phát triển DNXH và huấn luyện phương pháp lập kế hoạch kinh doanh giai đoạn khởi sự trong 3 tháng.
Tối đa 03 DNXH giai đoạn Ươm tạo nhận gói hỗ trợ sâu của chương trình trong 12 tháng tiếp theo, bao gồm:
 Vốn hạt giống $10,000 USD (tài trợ không hoàn lại)
 Hội thảo nâng cao năng lực
 Tư vấn về kinh doanh – bán hàng, phát triển tổ chức, pháp lý, tài chính
 Kết nối các nguồn lực phi tài chính: chuyên gia, công tác viên, đối tác
 Quảng bá DNXH rộng rãi tới cộng đồng
Tăng tốc phát triển Doanh nghiệp xã hội
Tối đa 03 DNXH được hỗ trợ nâng cao năng lực bao gồm các hoạt động đào tạo kĩ năng phát triển DNXH và huấn luyện phương pháp lập kế hoạch kinh doanh giai đoạn mở rộng – phát triển DNXH, trong 3 tháng
Tối đa 01 DNXH giai đoạn Tăng tốc phát triển nhận gói hỗ trợ sâu của chương trình trong 12 tháng tiếp theo, bao gồm:
 Đầu tư tài chính lên tới $30,000 USD (tài trợ không hoàn lại)
 Hội thảo nâng cao năng lực
 Tư vấn về kinh doanh- bán hàng, phát triển tổ chức, pháp lý, tài chính
 Kết nối các nguồn lực phi tài chính: chuyên gia, công tác viên, đối tác
 Kết nối cơ hội đầu tư
 Quảng bá DNXH rộng rãi tới cộng đồng

*ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – CÁC DOANH NGHIỆP XÃ HỘI
Mục đích của DNXH
Doanh nghiệp xã hội áp dụng các phương thức kinh doanh nhằm tạo ra các thay đổi tích cực trong phát triển xã hội:
(i) Khắc phục, giải quyết những vấn đề xã hội, môi trường cụ thể;
(ii) Tham gia giải quyết các thất bại thị trường trong các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội – môi trường mà thị trường truyền thống không đáp ứng được;
(iii) Triển khai phương thức kinh doanh bền vững hướng tới xã hội và cộng đồng; mang lại lợi ích và trao quyền cho người có thu nhập thấp, các nhóm đáy (BoP) tham gia trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

* LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA DNXH
Các thách thức xã hội – môi trường: Chương trình tìm kiếm các DNXHđang giải quyết thách thức trong các lĩnh vực xã hội cụ thể hoặc liên ngành như:
 Nông nghiệp bền vững;
 Sinh kế, tạo việc làm, trao quyền cho các cộng đồng yếu thế;
 Giáo dục, nâng cao năng lực;
 Sức khoẻ cộng đồng;
 Chăm sóc người cao tuổi;
 Môi trường, biến đổi khí hậu, phân phối tài nguyên thiên nhiên, năng lượng mới.
Các DNXH hỗ trợ, thúc đẩy trao quyền năng cho phụ nữ được khuyến khích tham gia
*TIÊU CHÍ ĐĂNG KÝ THAM GIA
 Các tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam, đang triển khai các giải pháp, mô hình theo cách tiếp cận doanh nghiệp xã hội:
 DNXH giai đoạn Ươm tạo: Đã bước qua giai đoạn hình thành ý tưởng, đã có vận hành hoạt động trên thực tế. Có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc cam kết có tư cách pháp nhân độc lập không muộn hơn tháng 10/2014.
 DNXH giai đoạn Tăng tốc Phát triển: Có tư cách pháp nhân độc lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. DNXH đã hoạt động ít nhất 12 tháng và chứng minh được các tác động xã hội – môi trường ban đầu trên một cộng đồng cụ thể.
 Các doanh nhân xã hội (người đại diện đăng ký) cam kết lãnh đạo triển khai trong ít nhất 02 năm tới.
 Các nhân viên toàn thời gian của tổ chức từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm đăng ký tham gia
Lưu ý: Chương trình không hỗ trợ và tài trợ các sự kiện, hội thảo; các hoạt động mang tính hính trị hoặc tôn giáo, cứu trợ thiên tai, cứu trợ khẩn cấp, các nghiên cứu học thuật.

* TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Ban đánh giá – thẩm định căn cứ vào các tiêu chí và yếu tố sau để lựa chọn các doanh nghiệp xã hội phù hợp và tiềm năng nhất tham gia chương trình hỗ trợ.

 

Tải mẩu hồ sơ đăng tại website (http://csip.vn) hoặc liên hệ trực tiếp với CSIP qua điện thoại hoặc email để nhận mẫu hỗ sơ đăng ký.
Hồ sơ đăng ký bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu có) gửi đến email: dangkySESP2014@csip.vn
Thời hạn nộp hồ sơ: trước 5 giờ chiều ngày 3 tháng 6 năm 2014

*MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH
 Các DNXH được lựa chọn sẽ ký kết thoả thuận hợp tác bằng văn bản với CSIP.
 CSIP khuyến khích các doanh nghiệp xã hội tìm kiếm và huy động nguồn lực từ nhiều nguồn và cung cấp vốn đối ứng để triển khai, phát triển doanh nghiệp xã hội của mình. Các DNXH phải đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để tránh chồng chéo trong quá trình lập kế hoạch tài chính và chi tiêu.
 Các DNXH cam kết tuân thủ các quy định về quản lý tài chính của chính phủ Việt Nam.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Hoàng Thị Diệu Hương (Ms.)
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)
Phòng 2302, Tầng 23, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: +84 4 35378746 / +84 4 35378992
Email:dangkySESP2014@csip.vn ; dieuhuong@csip.vn
Website: http://csip.vn

Trung tâm hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ cộng đồng (CSIP) thành lập năm 2008 với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. CSIP hỗ trợ và đầu tư trực tiếp cho doanh nghiệp xã hội tại các giai đoạn phát triển quan trọng và hợp tác, liên kết với các bên liên quan nhằm tạo dựng môi trường phát triển thuận lợi cho DNXH. Từ 2009 – 2013, CSIP cùng các đối tác đã hỗ trợ 52 doanh nghiệp xã hội đang triển khai những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề xã hội, góp phần phát triển cộng đồng hiệu quả, bền vững.

NGUỒN: csip.vn