Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập vào tháng 8 năm 2006.

SHBI-e1365206961209

  

Thành lập với mục tiêu cơ bản và cốt lõi là “nuôi dưỡng”, hỗ trợ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức có sở hữu và năng lực công nghệ, có ý tưởng kinh doanh tốt dựa trên công nghệ, tạo điều kiện cho họ vượt qua những khó khăn ban đầu, phát triển theo kế hoạch kinh doanh được đề ra và trưởng thành vững vàng.

Các lĩnh vực mà Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thực hiện ươm tạo doanh nghiệp bao gồm:

o  Công nghệ thông tin-viễn thông

o  Cơ điện tử-tự động hóa, vi điện tử.

o  Công nghệ nano, vật liệu mới, năng lượng.

o  Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường.

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao sẽ liên kết chưa chặt chẽ và thông suốt giữa nghiên cứu khoa học công nghệ với công nghiệp và thị trường. Đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy việc thương mại hóa và ứng dụng thành tựu khoa học vào cuộc sống, tạo ra doanh thu và lợi nhuận cao.

Vườn ươm đang tiếp nhận nhiều dự án công nghệ có quy mô và có ích cho cuộc sống.

http://www.shbi.vn/vi/doanh-nghiep-uom-tao.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *