X-Startup Challenges 2015 – FAQ

Bạn là ai?

Cách bạn tham gia?

Những giá trị bạn nhận được sau khi tham gia?

Là những người đã có dự án cũng như đã có sản phẩm Bạn có hứng thú với việc thuyết trình dự án của mình cho những vị khách mời cũng như các bạn phóng viên sẽ đến trong ngày hôm đó được xem không?
  • Có cơ hội tìm kiếm các co-founder cho dự án của mình.
  • Nhận được những nhận xét cũng như những phản hồi từ các mentor và những khách mời.
  • Được tham gia vào thử thách theo nhóm, bán hàng ở ngoài trong khoảng thời gian 4-6 tiếng, được đóng vai người kinh doanh thực sự và bán những sản phẩm để tạo ra những giá trị thực sự.
Hay là bạn chỉ đến tham gia với tư cách một vị khách mời thôi nhỉ? Đến dự và trải nghiệm bản thân theo những hướng mới nha?
  • Tìm kiếm những ý tưởng mới để có thể hoàn thiện cho dự án của mình.
  • Cơ hội tốt để tìm kiếm các co-founder có hứng thú với dự án.
  • Được tham gia vào thử thách theo nhóm, bán hàng ở ngoài trong khoảng thời gian 4-6 tiếng, được đóng vaò người kinh doanh thực sự và bán những sản phẩm để tạo ra những giá trị thực sự.
Là những người đã có dự án, nhưng chưa có sản phẩm hoặc sản phẩm chưa được hoàn thiện Bạn sẽ là một vị khách mời nha? Bạn có nhiều điều sẽ ngạc nhiên lắm đấy!
  • Tìm kiếm những ý tưởng hay, hoặc những ý tưởng đồng điệu với dự án của mình, từ đó bạn có thể hoàn thiện cho dự án của mình.
  • Cơ hội tốt để tìm kiếm các co-founder có hứng thú với dự án.
  • Được tham gia vào thử thách theo nhóm, bán hàng ở ngoài trong khoảng thời gian 4-6 tiếng, được đóng vai người kinh doanh thực sự và bán những sản phẩm để tạo ra những giá trị thực sự.
Là những người chưa có ý tưởng cho dự án của mình Bạn cảm thấy không có hứng thú đúng không? Nhưng bạn đừng lo lắng về điều này nhé, hãy cứ tham gia như một khách mời thực thụ để có những trải nghiệm thật thú vị. Đây thực sự là một cơ hội khá tốt cho bạn, bạn có biết khi bạn tham gia thì đồng nghĩa với việc bạn đang lạc vào khu rừng của những dự án, của những ý tưởng kinh doanh… Ở đây, bạn sẽ tìm kiếm được những ý tưởng hay cho mình, hoặc cũng có thể bạn sẽ hứng thú với một dự án nào đó đã có sẵn…và trở thành co-founder của những dự án này…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *