HOẠT ĐỘNG
THỜI GIAN
PHÍ ƯU ĐÃI
ĐĂNG KÝ
OPENSHARE – DIGITAL MARKETING (tại Tp.Hồ Chí Minh)Facilitator – Speaker:1/ Bảo Long (Haravan)
2/ “YUP! Coach” Vương Thanh Long
3/ Digital Marketing Specialist Nguyễn Thăng Long IPCSYUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Ba 02/06 18:00 21:00 300.000 đ
YUP sold out
Tư vấn PKĐN Cây Thông Xanh (Hà Nội) Trực tiếp tư vấn bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Năm 04/06 15:00 17:00 YUP exclusive
YUP sold out
UNLIMITED SUCCESS – THÀNH CÔNG KHÔNG GIỚI HẠN (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Năm 04/0618:00 21:00 YUP Free
YUP sold out
Tư vấn Trung tâm Giáo dục trẻ Ô Xinh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Ba 09/0609:00 12:00 YUP exclusive
YUP sold out
Coaching X-Startup (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Ba 09/0615:00 20:00 YUP exclusive(X-STARTUP ONLY)
YUP selling fast
Tư vấn PKĐN Cây Thông Xanh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Năm 11/0615:00 17:00 YUP exclusive
YUP sold out
UNLIMITED SUCCESS – THÀNH CÔNG KHÔNG GIỚI HẠN (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Năm 11/0618:00 21:00 YUP Free
download (4)
UNLIMITED SUCCESS – THÀNH CÔNG KHÔNG GIỚI HẠN (tại Đà Nẵng)Huấn luyện trực tiếp: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Trung: Tầng 3 – Toà nhà Indochina – 74 Bạch Đằng – Đà Nẵng
Thứ Bảy – Chủ Nhật13 – 14/06 YUP Free download (4)
Tư vấn Trung tâm Giáo dục trẻ Ô Xinh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
 Thứ Ba 16/0609:00 12:00  YUP exclusive  YUP sold out
Coaching X-Startup (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Ba 16/0615:00 20:00 YUP exclusive(X-STARTUP ONLY)
YUP selling fast
Tư vấn PKĐN Cây Thông Xanh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Năm 18/0615:00 17:00 YUP exclusive
YUP sold out
SMART BUSINESS MODEL (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Năm 18/0618:00 21:00  YUP Free  download (4)
UNLIMITED SUCCESS – THÀNH CÔNG KHÔNG GIỚI HẠN (tại Hà Nội)Huấn luyện trực tiếp: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Bảy – Chủ Nhật20 – 21/06  YUP Free  download (4)
NHỮNG TUYỆT CHIÊU SALES CHƯA TỪNG TIẾT LỘ (tại Hà Nội)Huấn luyện trực tiếp: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Bảy – Chủ Nhật20 – 21/06  YUP Free  download (4)
Tư vấn Trung tâm Giáo dục trẻ Ô Xinh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Ba 23/0609:00 12:00 YUP exclusive YUP sold out
Coaching X-Startup (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Ba 23/0615:00 20:00 YUP exclusive(X-STARTUP ONLY)
YUP selling fast
NHỮNG TUYỆT CHIÊU SALES CHƯA TỪNG TIẾT LỘ (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
 Thứ Năm 25/0618:00 – 21:00  YUP Free  download (4)
Tư vấn PKĐN Cây Thông Xanh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Năm 25/0615:00 – 17:00  YUP exclusive  YUP sold out
X-START UP 1506 26, 27, 28/06 YUP hot YUP selling fast
Tư vấn Trung tâm Giáo dục trẻ Ô Xinh (Hà Nội)Trực tiếp tư vấn: Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Bắc: Tầng 20 – Tòa nhà Charmvit Tower – 117 Trần Duy Hưng – Cầu Giấy – Hà Nội
Thứ Ba 30/0609:00 12:00  YUP exclusive  YUP sold out
Coaching X-Startup (tại HCM)Huấn luyện trực tiếp bởi Doanh nhân – Diễn giả Tạ Minh Tuấn
YUP! Miền Nam: YUP! Building 88AB Trần Huy Liệu P15 Q.Phú Nhuận
Thứ Ba 30/0615:00 20:00 YUP exclusive(X-STARTUP ONLY)
YUP selling fast

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *