Bạn có hiểu rõ được khái niệm “dự án” và vai trò của dự án đối với sự phát triển của tổ chức?

Bạn có hiểu rõ được trách nhiệm và vai trò của quản lý dự án?

Bạn có biết quy trình, phương pháp quản lý và cách thức thực hiện việc triển khai dự án phi kỹ thuật?

Hãy tham gia với chúng tôi khóa học “Kỹ năng quản trị 1 dự án khởi nghiệp” để hiểu rõ hơn những kỹ năng trong cách quản trị 1 hệ thống kinh doanh của bạn.

 0.265102001329288021-300x216

1. Đối tượng học viên
 • Cho quản lý các dự án chuyên môn kỹ thuật (Tech)
 • Những học viên đang có dự án sắp/đang triển khai
 • Những học viên muốn tìm hiểu về những kỹ năng để quản lý dự án.
2. Mục tiêu/ Kết quả học tập

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:

 • Hiểu rõ được khái niệm “dự án” và vai trò của dự án đối với sự phát triển của tổ chức
 • Hiểu rõ được trách nhiệm và vai trò của quản lý dự án
 • Hiểu được quy trình, phương pháp quản lý và cách thức thực hiện việc triển khai dự án
 • Được thực hành và tương tác để có khả năng xác định mục tiêu, lên kế hoạch, phân công, kiểm soát, giao tiếp và quản lý nhóm làm việc hiệu quả
 • Sau lớp học, học viên có thể bắt đầu giữ vai trò quản lý những dự án nhỏ với độ phức tạp không quá cao. Thời gian đầu, cần có sự hỗ trợ từ cấp trên hoặc từ quản lý giàu kinh nghiệm.
3. Thời lượng khóa học
 • Thời gian học cụ thể: 06 buổi
4. Phương pháp đào tạo
 • ·Kết hợp giữa trình bày của Giảng viên, làm việc nhóm  nhằm giúp học viên năng động, tự tin khi vận dụng vào công việc của mình
 • ·Thuyết trình ngắn trong giải quyết tình huống
 • ·Trò chơi
 • ·Tình huống
 • Tương tác ba chiều: giảng viên ó học viên, học viên ó giảng viên, học viên ó  học viên
5. Số lượng học viên
 • 15-20 người
6.  Nội dung khóa học

Chủ đề
Nội dung chính
Kết quả học tập
Khái niệm và tầm quan trọng của Quản lý dự án
 • Dự án và Quản lý dự án là gì?
 • Vai trò của người quản lý dự án?
 • Thực hành: Bắt đầu việc quản lý một dự án
Học viên nhận biết được dự án, hiểu rõ vai trò của người quản lý dự án, và biết cách bắt đầu một dự án.
Tổ chức và Quản lý dự án hiệu quả
 • Vòng đời dự án & Quy trình Quản lý dự án
 • Tổ chức dự án hiệu quả
 • Thực hành: Làm chủ một công cụ quản lý dự án đơn giản
Học viên hiểu được vòng đời dự án và những nhóm quy trình trong quản lý dự án (theo PMBOK). Học viên biết cách tổ chức dự án khoa học và hợp lý và sử dụng được một công cụ quản lý dự án đơn giản.
Xác định và Quản lý Mục tiêu dự án
 • Tại sao cần Quản lý Mục tiêu của dự án?
 • Xác định Mục tiêu dự án
 • Các kỹ thuật Quản lý Mục tiêu Dự án
 • Thực hành: Xác định Mục tiêu cho dự án
Học viên biết cách nhận, phân tích, quản lý và kiểm soát việc bảo đảm thực hiện các mục tiêu của dự án.
Hoạch định và Quản lý Thời gian dự án
 • Phương pháp phân rã Mục tiêu công việc
 • Lập lịch và kiểm soát tiến độ
 • Thực hành: Xây dựng kế hoạch thời gian dự án
Học viên biết cách phân ra mục tiêu thành các hạng mục công việc và dựa vào đấy để lên kế hoạch thời gian cho dự án.Học viên cũng biết cách theo dõi và kiểm soát tiến độ công việc.
Xây dựng và Kiểm soát Ngân sách dự án
 • Hoạch định ngân sách dự án
 • Kiểm soát kế hoạch ngân sách
 • Thực hành: Kiểm soát ngân sách dự án
Học viên biết cách lập kế hoạch ngân sách cho dự án.Học viên biết cách đánh giá  và kiểm soát ngân sách của dự án so với kế hoạch.
Phát triển Tư duy và Năng lực Lãnh đạo của Quản lý dự án
 • Sự cần thiết của tư duy Lãnh đạo trong Quản lý dự án
 • Phẩm chất lãnh đạo của một Quản lý dự án hiệu quả
 • Thực hành: Tự đánh giá năng lực lãnh đạo cá nhân
Học viên hiểu rõ được về vai trò và trách nhiệm lãnh đạo của quản lý dự án, biết được tiêu chuẩn/phẩm chất lãnh đạo của một người quản lý dự án, và biết tự đánh giá để biết khoảng cách còn cần phải hoàn thiện.
Làm việc với con người
 • Xây dựng và Phát triển nhóm
 • Quản lý xung đột
 • Giao tiếp hiệu quả trong nhóm và với các phòng ban khác
 • Thực hành: Thấu hiểu tính cách hành vi cá nhân để lựa chọn và quản lý nhân sự hiệu quả
Học viên hiểu được tầm quan trọng cùng các kỹ năng để làm việc hiệu quả với con người: xây dựng, quản lý và phát triển nhóm, giao tiếp và giải quyết xung đột hiệu quả.Học viên cũng bắt đầu biết cách lựa chọn và quản lý con người hiệu quả dựa trên tính cách của họ.

 

8. Ngày khai giảng: 13/8  a-new-star

Học thứ Ba- Năm, từ 18h00 – 21h00

9. Học phí: 3,200,000 VNĐ/ khóa/ 6 buổi

 

Đăng ký khóa học, vui lòng liên hệ hotline: 091.696.5799

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *