Tiếp nối Hành Trình X-Startup@Social trong năm 2018 trên cả nước của YUP, khóa học X-Startup@Social Buôn Ma Thuột với quy mô gần 200 học viên vừa được tổ chức thành công vào ngày 25,26,27.5. Các học viên đã nhận được những bài học giá trị khác nhau qua khóa học.

Một học viên đã chia sẻ:

“Em không dám nói rằng em cảm thấy ba ngày này dài như ba năm mà em thấy những kiến thức em nhận được từ thầy có giá trị hơn tất cả những gì e đã từng học được. Em đã từng ước mơ rất mãnh liệt rồi lại tự mình đánh mất nó chỉ vì e “sợ”. Thầy đã dạy em cách vượt qua giới hạn bản thân, vượt qua nỗi sợ, cách trở thành một người tử tế, cách để tìm lại chính mình.”

(Học viên Huê Vũ)

Cảm nhận của các học viên khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *