Trong giai đoạn Coaching, tôi được Coaching mấy buổi? Những giảng viên Coaching cho tôi là ai? 

Đáp:

Bạn thân mến!

Coaching là giai đoạn 2 của khóa học sau khi các bạn đã trải qua Training. Và dự án của các bạn đã thành hình cơ bản trên giấy.

Đến với giai đoạn này, chúng ta có 2 dạng Coaching

+ Coaching 1:1 : là từng dự án sẽ coaching trực tiếp với giảng viên. Các bạn có thể liên hệ phòng đào tạo bên trường để sắp xếp lịch coaching.

+ Coaching trên lớp: sẽ có ít nhất 03 dự án tham gia. Tại các buổi coaching dạng này, chúng ta có thể chia sẻ học hỏi kinh nghiệm từ nhau.

Chúng ta có 4 buổi coaching trên lớp với 04 giảng viên khác nhau. Trong 4 buổi này dự án của bạn sẽ được chuẩn hóa 1 cách cơ bản, sau đó bạn sẽ được sắp lịch coaching 1:1 với thầy Tạ Minh Tuấn cho đến khi nào dự án bạn ổn và có thể bước vào giai đoạn ươm mầm bạn nhé!

Mến chúc bạn thành công!

Nhóm đồng hành Strart-up YUP!