523460_445785128835134_1128143080_n

Ông Thiện đã làm việc tại Nielsen gần 8 năm trước khi sở hữu GCOMM – Công ty được thành lập vào tháng 4 năm 2011. Bắt đầu ở vị trí Research Assistant năm 2003, anh nhanh chóng trở thành một trong những Quản lý có khả năng vào năm 2005, sau đó là Phó Giám Đốc năm 2008. Anh là một chuyên gia về Retail Measurement Services, Total Client Solution (gồm cả Quantitative, Qualitative và Retail Audit), và từng là người đứng đầu nhóm Global Business Solution gồm nhân sự về thu thập dữ liệu, quản trị văn phòng, quản lý chất lượng, MSCi và nghiên cứu bản đồ (Data Acquisition, Governance Office, Quality Control, MSCi và Mapping) . 

Thiện đã nhận được giải thưởng dành cho Nhân viên của năm vào những năm 2006, 2007, và tiếp đó là giải thưởng Phát triển từ Giám đốc điều hành của Nielsen vào tháng 9 năm 2008. Thiện đã từng điều hành GCOMM cung cấp các giải pháp kinh doanh và quản trị cho PV Oil, Samsung, công ty dược phẩm GSK Việt Nam, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Chức danh: Tổng Giám đốc công ty GCOMM.

Kinh nghiệm: nghiên cứu & tư vấn: 11 năm.

Học vấn: Thạc sỹ chương trình Thạc sỹ cao cấp Hawaii Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *