Mỗi công việc khởi nghiệp kinh doanh nhỏ hay lớn đều cần một kế hoạch marketing thành công
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=KJe9Wgg1WyU]
Nếu bạn tin vào sản phẩm hay dịch vụ của mình thì bạn nên cảm thấy hạnh phúc khi kể cho mọi người về nó. Nhưng bạn cần một kế hoạch marketing để biết nói những gì và nói như thế nào.
Chúng ta sẽ bắt đầu làm kế hoạch marketing cho khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với 7 bước:

Bước 1: Xác định bạn sẽ kinh doanh gì và mô tả cho công việc khi khởi nghiệp kinh doanh nhỏ

Hãy chi tiết hơn trong việc xác định nhiệm vụ và mục tiêu, điểm mạnh và điểm yếu. Bạn có thể lập ma trận SWOT để có thể hoạch định kinh doanh tốt hơn.
Chiến lược SWOT – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ

Bước 2: Mô tả sản phẩm, dịch vụ của bạn

Bạn phải xác định xem sản phẩm của mình mang lại lợi ích gì và nó giải quyết được vấn đề gì cho khách hàng.

Bước 3: Xác định khách hàng mục tiêu và khách hàng tiềm năng

Họ là ai? Họ ở đâu, tính cách của họ là gì?
Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ
Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ cần kế hoạch marketing
Bước 4: Đi sâu vào marketing 4P
Markeitng 4P bao gồm: Product (Sản phẩm), Promotion (Xúc tiến), Place (Địa điểm) và Price (Giá cả)
Marketing 4P – Kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh nhỏ
Bước 5: Bạn có lời đề nghị gì và muốn gởi thông điệp gì đến khách hàng của mình?
Bước 6: Phương tiện truyền thông của bạn là gì?
Bạn sẽ sử dụng đài ra đi ô, biển quảng cáo, website, mạng xã hội hay áo thun,…
Bước 7: Làm thế nào để chuyển đổi khách hàng thành người mua hàng của bạn
Một khi đã có kế hoạch marketing, hãy chắc chắn rằng sẽ cập nhật nó và làm nó thích ứng với từng hoàn cảnh. Đừng làm nó quá phức tạp, hãy dành thời gian để làm nó tốt hơn và chắc chắn nỗ lực sẽ được đền đáp.
Cuối cùng, hãy hành động và chúc các bạn khởi nghiệp kinh doanh nhỏ thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *