YUP cho mình hỏi là  một dự án như thế nào thì được xét duyệt để kết nối với nhà đầu tư hay là dự án nào cũng được kết nối? Một dự án khả thi sẽ được đầu tư khoảng bao nhiêu phần trăm kinh phí?

Đáp:

Bạn thấn mến!

Sau giai đoạn Coaching, nếu dự án của các bạn đã được chuẩn hóa ( tương đối) dự trên sự cải tiến của nhóm sau khi nhận được sự  tư vấn của các giảng viên.

Lúc này dự án của các bạn sẽ có khả năng để kết nối các nhà đầu tư. YUP! sẽ là cầu nối cho các bạn, nhưng xin lưu ý các bạn phải chính là người thuyết phục họ đầu tư cho dự án của mình.

Về phía nhà đầu tư . Họ sẽ đầu tư bao nhiêu cho dự án của bạn ? Điều này phụ thuộc vào khả năng thuyết phục và mong muốn của bạn .

Bạn có thể theo dõi trên Website: https://yup.edu.vn/ hoặc https://www.facebook.com/YUPINSTITUTE?fref=ts ..để tìm hiểu nhiều cách thức hay để kêu gọi nhà đầu tư nhé!

Mến chúc bạn thành công.

Nhóm đồng hành Start-up YUP!